Ние вярваме ...

  1. Библията е достоверно Слово на Бога. Тя е виш авторитет по всички въпроси на вярата и живота.
  2. Във Всемогъщия и Свят Бог на любовта, който ни се е открил в Триединството на Отец, Син и Святия Дух.
  3. Човек след грехопадението заслужава Божия гняв и проклятие.
  4. Господ Исус Христос е истински Бог и човек. Чрез застъпническата смърт на кръста и възкресението полага единствената основа за спасението от вината и силата на греха и неговите последствия.
  5. Всеки човек трябва да се покае и чрез вяра да приеме прошка за греховете си, за да има вечен живот.
  6. В Святия Дух, който извършва в човека съзнание за греха, вяра в Христос, новорождение и освещение.
  7. Църквата е тялото Христово, което се състои от всички вярващи и се ръководи от главата – Христос. Тя е жив организъм, а не човешка организация.
  8. Господ Исус дава на църквата Си 3 ритуала: кръщението, Господнята вечеря и ноземиенето. Тези ритуали символизират важни духовни истини, които са от фундаментално значение за Църквата.
  9. Исус Христос в края на времената ще дойде видимо със сила и величие. Ние очакваме всеобщо възкресение на мъртвите, последния съд, вечно проклятие на невярващите и вечен живот на вярващите на нова земя.